Aktywny początek roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie

Dzięki Fundacji Robinson Crusoe młodzież z pieczy zastępczej z terenu naszego powiatu przygotowująca się do usamodzielnienia miała możliwość zapoznać się z działaniami fundacji na jej rzecz, ale również gościć w FM Logistic Polska w Mszczonowie i tam zobaczyć na czym polega praca na platformie logistycznej, a także zagrać w Samodzielnego Robinsona. Dziękujemy i mamy nadzieję na dalszą dobrą współpracę w zakresie wsparcia i pomocy osobom usamodzielnianym w stawaniu pierwszych kroków w dorosłości i samodzielności. Współpraca z Fundacją Robinson Crusoe może zaowocować podjęciem staży w firmie FM Logistic Polska w Mszczonowie przez usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej.