Zachęcamy do zapoznania i wypełnienia ankiety.

Na potrzeby projektu dotyczącego zmniejszania barier architektonicznych w infrastrukturze publicznej, przygotowaliśmy ankietę skierowaną do osób niepełnosprawnych lub ich opiekunów. Celem końcowym naszego projektu ma być poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnością. Natomiast ankieta pozwoli nam wyłonić  najbardziej  nurtujące potrzeby a zarazem wpłynąć na ich modernizację lub powstanie zupełnie nowych projektów. …

Informacja o sposobie obsługi interesantów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie od dnia 4 maja 2020 r.

W związku z trwającym stanem epidemii budynek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie pozostaje zamknięty dla interesantów do odwołania. Obsługa odbywać się będzie, co do zasady, drogą telefoniczną, za pośrednictwem poczty tradycyjnej i elektronicznej oraz skrzynki na korespondencję, umieszczonej przy bramie z tyłu budynku. W szczególnych przypadkach możliwa jest bezpośrednia obsługa interesantów …

Informujemy, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił nowy program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

W ramach Modułu III tego programu wprowadzona została możliwość uzyskania przez osoby niepełnosprawne pomocy finansowej w związku z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii. Adresatami programu w ramach Modułu III są : osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności; dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, wydane …