Szkolenie tato.net dla ojców

W siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie odbyło się kolejne, przeprowadzone przez tato.net szkolenie „Bliżej – pełna łączność” skierowane do mężczyzn, którzy pełnią funkcję rodziców zastępczych. Warsztat miał na celu przekazanie metod pogłębienia relacji ojciec-dziecko, a także wzmocnić ich umiejętności rodzicielskich.

Aktywny początek roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie

Dzięki Fundacji Robinson Crusoe młodzież z pieczy zastępczej z terenu naszego powiatu przygotowująca się do usamodzielnienia miała możliwość zapoznać się z działaniami fundacji na jej rzecz, ale również gościć w FM Logistic Polska w Mszczonowie i tam zobaczyć na czym polega praca na platformie logistycznej, a także zagrać w Samodzielnego …