Informacja

Przed wejściem do budynku przypominamy o:

  • zakrywaniu nosa i ust,
  • zachowywaniu bezpiecznej odległości,
  • dezynfekcji rąk.