Informacja o sposobie obsługi interesantów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie od dnia 4 maja 2020 r.

W związku z trwającym stanem epidemii budynek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie pozostaje zamknięty dla interesantów do odwołania.

Obsługa odbywać się będzie, co do zasady, drogą telefoniczną, za pośrednictwem poczty tradycyjnej i elektronicznej oraz skrzynki na korespondencję, umieszczonej przy bramie z tyłu budynku.

W szczególnych przypadkach możliwa jest bezpośrednia obsługa interesantów w siedzibie jednostki. Spotkanie z pracownikiem PCPR w Żyrardowie możliwe jest po wcześniejszym, telefonicznym lub mailowym umówieniu jego terminu, bezpośrednio we właściwej komórce organizacyjnej.

Zapisy możliwe są, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. Spotkanie odbywać się będzie przy specjalnie przygotowanym do tego celu stanowisku obsługi, usytuowanym w holu głównym budynku.

Kontakt do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie:

e-mail: pcpr.zyrardow@o2.pl

tel. 46 854 20 83

Sekretariat – wew. 11

Zespół ds. działań na rzecz osób niepełnosprawynych i cudzoziemców – wew. 15

Zespoł ds. wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej – wew. 12

Punkt Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego – 46 855 29 25