Informacja o terminie rozpatrywania wniosków ze środków PFRON.