WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ

Warsztat jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówką stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy     możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

Więcej informacji tutaj.

Warsztat Terapii Zajęciowej

przy MUSI NOVUM sp. z o.o.

ul.1 maja 43 a

96-300 Żyrardów

Tel. 46 855 30 45

Kierownik WTZ- Aneta Nalej

Przedstawiciele MUSI NOVUM:

Prezes Zarządu –Edward Drozdowski

Wiceprezes- Wanda Badełek