„Projekt PFRON dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy.”

Uprzejmie  informujemy, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje projekt pod nazwą: ” Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”.
Projekt jest skierowany do osób, które z powodu choroby lub wypadku straciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu i wymagają przekwalifikowania, a także do osób, które nigdy nie pracowały, a chcą zdobyć zawód i podjąć pracę dostosowaną do ich możliwości zdrowotnych. Projekt dla uczestników jest bezpłatny.
Rekrutacja odbywa się poprzez PFRON – należy zadzwonić na numer 22 50 55 600 lub napisać ork@pfron.org.pl lub awejman@pfron.org.pl