Logo PCPR
Logo bipLogo facebook
Logo kampanii społecznej Azymut rodzina

Azymut rodzina

Data publikacji: 03.02.2021

Celem projektu jest promowanie, wśród społeczności lokalnej powiatu żyrardowskiego, rodzicielstwa zastępczego i poszukiwanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. W ciągu najbliższych kilku miesięcy na Facebooku będą publikowane materiały informacyjne i edukacyjne dotyczące pieczy zastępczej. Jednym z zamysłów naszych działań jest bowiem kształtowanie, poprzez edukację, pozytywnych postaw wobec rodzin zastępczych. Przybliżenie podstawowych zagadnień związanych z tą tematyką oraz poznanie codzienności i specyfiki pracy opiekunów zastępczych pozwoli na lepsze zrozumienie ich potrzeb i trudności, z jakimi się borykają.

Rocznie w powiecie żyrardowskim do pieczy zastępczej, na podstawie orzeczeń sądu, trafia ok. 30 dzieci. Nie zawsze jednak udaje się doprowadzić do ich powrotu do rodziny biologicznej, dlatego też miejsc w rodzinach zastępczych systematycznie ubywa. Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej aktualnie nie jest w stanie zapewnić opieki wszystkim potrzebującym dzieciom na własnym terenie. Pod koniec roku 2020 w naszym powiecie funkcjonowało 108 rodzin zastępczych oraz 6 Rodzinnych Domów Dziecka. Pod ich opieką przebywa łącznie 202 dzieci. To cały czas zbyt mało, by pomóc wszystkim dzieciom, które potrzebują ciepła, miłości i własnego bezpiecznego miejsca na świecie. Dlatego też naszym priorytetem jest dotarcie do, jak najszerszego, grona potencjalnych kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej na terenie naszego powiatu.

Zespół PCPR