Logo PCPR
Logo bipLogo facebook
logo pcpr

Diagnoza potrzeb i problemów pomocy społecznej

Data publikacji: 01.10.2018

Planując pracę nad Diagnozą potrzeb i problemów pomocy społecznej w powiecie żyrardowskim zdecydowaliśmy się najpierw poznać naszą działalność, wyartykułować nasze problemy, ale także poznać nasze zasoby i możliwości. Spotykamy się cyklicznie, każdego razu w innej instytucji, co sprzyjało poznaniu się i wymianie doświadczeń. Dotkliwie wybrzmiały podobne problemy, z jakimi się borykają poszczególne instytucje gminne i powiatowe.

Zespół PCPR