Logo PCPR
Logo bipLogo facebook
logo pcpr

Informacja dot. dodatku wychowawczego

Data publikacji: 14.12.2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie informuje, że w związku z wejściem w życie nowych przepisów, od dnia 1 stycznia 2022 r. podmiotem obsługującym dodatek wychowawczy (500+) będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych. ZUS będzie przyjmował wnioski o przyznanie dodatku wychowawczego, będzie przyznawał dodatek wychowawczy oraz go wypłacał.

Wnioski złożone przed 1 stycznia 2022 r. rozpatrywane będą na dotychczasowych zasadach.

Wnioski będzie można składać wyłącznie drogą elektroniczną:

  • Poprzez Platformę Usług Elektronicznych PUE ZUS,
  • Poprzez system teleinformatyczny banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,
  • Poprzez platformę informacyjno-usługową EMPATIA.
Zespół PCPR