Logo PCPR
Logo bipLogo facebook
logo PCPR

Informacja w sprawie obsługi interesantów

Data publikacji: 26.01.2022

Stosując się do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2022 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, utrzymane zostają dotychczasowe zasady obsługi klientów PCPR w Żyrardowie, wynikające z troski o nasze wspólne bezpieczeństwo:

  • obsługa interesantów odbywa się z holu głównym budynku, przy specjalnie przygotowanym do tego celu stanowisku obsługi, z zachowaniem wszelkich dostępnych środków bezpieczeństwa,
  • do budynku wchodzimy w maseczce zasłaniającej usta i nos,
  • po wejściu do budynku należy zdezynfekować ręce,
  • w holu głównym może przebywać jedna osoba obsługiwana,
  • spotkania z psychologiem odbywają się w sali konferencyjnej budynku, po wcześniejszym umówieniu.

Gorąco zachęcamy Państwa do korzystania z komunikacji z nami za pośrednictwem:

Adres e-mail: pcpr.zyrardow@o2.pl

Adres skrzynki ePUAP: /pcprzyrardow/skrytka

Telefonu: 46 854 20 83

Sekretariat — wew. 11

Zespół ds. działań na rzecz osób niepełnosprawnych i cudzoziemców — wew. 15

Zespół ds. wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej — wew. 12

Punkt Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego — 46 855 29 25

Zespół PCPR