Logo PCPR
Logo bipLogo facebook
logo PCPR

Konsultacje społeczne

Data publikacji: 16.11.2021

Opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka — po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami jest obligatoryjnym zadaniem własnym powiatu określonym w art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

Konsultacje mają na celu zebranie opinii dotyczących wyzwań określonych w dokumencie, będących kluczowymi problemami do rozwiązania.

Zapraszamy mieszkańców Powiatu Żyrardowskiego, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe oraz inne jednostki wykonujące zadania związane z pomocą społeczną. Formularz konsultacji wraz z propozycjami zmian i uzasadnieniem potrzeby wprowadzenia zmian w dokumencie, należy przesłać na adres pcpr.zyrardow@o2.pl do dnia 25 listopada 2021 roku.

Projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Żyrardowskiego na lata 2021–2026 jest do pobrania pod następującym linkiem.

Formularz konsultacji jest do pobrania pod następującym linkiem.
Zespół PCPR