Logo PCPR
Logo bipLogo facebook
logo PCPR

Konsultacje środowiskowe Aktywni niepełnosprawni

Data publikacji: 15.12.2021

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych uprzejmie informuje, że do dnia 27 grudnia 2021 r. zbierane są Państwa opinie na temat wypracowywanych w ramach projektu instrumentów w zakresie rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnością zapewniających im możliwie samodzielne funkcjonowanie w społeczeństwie.

To jedno z działań prowadzonych w ramach realizowanego od dnia 1 października 2020 r. przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w partnerstwie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Fundacją im. Królowej Polski św. Jadwigi projektu PO WER pt. „Aktywni niepełnosprawni - narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”.

Na stronie projektu opublikowano opisy poszczególnych instrumentów, a ważne informacje na ich temat przedstawiono w języku migowym oraz tekście łatwym do czytania (ETR).

Ankiety zawierają pytania dotyczące następujących instrumentów:

Standard usługi Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością,

Standard funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej (modyfikacja instrumentu),

Budżet osobisty,

Bezpieczna przyszłość - fundusze powiernicze. Mechanizmy wspierające zapewnienie bezpiecznej przyszłości finansowej i majątkowej osób z niepełnosprawnością,

System wsparcia osób o złożonych potrzebach w komunikowaniu się wymagających wspomagających i alternatywnych metod komunikacji (AAC),

Asysta prawna jako element systemu wspieranego podejmowania decyzji,

Mobilny doradca włączenia społecznego.

Ww. ankiety znajdują się pod adresem:http://wlaczeniespoleczne.pl/platforma-konsultacvina

Do udziału w konsultacjach zapraszamy pracowników samorządowych oraz osoby z niepełnosprawnością, osoby z otoczenia będące lub niebędące członkiem rodziny osoby z niepełnosprawnością, asystentów osobistych osób z niepełnosprawnością, reprezentantów III sektora, pracowników WTZ, pracowników nauki oraz ekspertów w dziedzinie opracowywanych instrumentów.

Więcej informacji na temat projektu znajduje się na stronie internetowej Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a.1116.proiekt-aktywni-niepelnosprawni-narzedzia-wsparcia-samodzielnosci-osob-niepelnosprawnychorazprojektuhttp: //wlaczeniespoleczne.pl


Zespół PCPR