Logo PCPR
Logo bipLogo facebook
plakat z konferencji

Kreator Społeczny

Data publikacji: 07.06.2018

Celem spotkania jest zainicjowanie debaty publicznej o potrzebach i wyzwaniach społecznych obecnych w obszarze powiatu żyrardowskiego. Jest ona elementem szerszego procesu diagnozowania sytuacji w zakresie problemów stojących przed służbami społecznymi powiatu żyrardowskiego. Inicjatorem konferencji jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie we współpracy ze Stowarzyszeniem BORIS i Kuźnią Inicjatyw „Wiskitki.org”. Do udziału w konferencji zapraszam szczególnie władze samorządowe gmin, kierowników i specjalistów instytucji pomocy społecznej oraz rynku pracy, przedstawicieli oświaty, organizacje pozarządowe zajmujące się problematyką społeczną. Bardzo liczę na wspólną dyskusję o najważniejszych zagadnieniach, jakimi powinniśmy się zająć, aby skutecznie wspierać osoby zagrożone wykluczeniem społecznym i podnosić jakość życia naszych mieszkańców.

Złożoność problemów społecznych, przed jakimi stają wspólnoty samorządowe, wymaga zaangażowania całego potencjału ludzkiego, jakim dysponuje ta wspólnota, a także zaangażowania różnych grup, instytucji i organizacji w sprawy lokalne. Każdy z podmiotów posiada bowiem różnorodne zasoby, a ich połączenie daje szansę na skuteczniejsze i efektywniejsze zarządzanie wspólnotą lokalną. Z idei partnerskiej współpracy zrodził się pomysł na naszą konferencję.

Plakat z Kreator Społeczny I Konferencja Społeczna Powiatu Żyrardowskiego
Plakat z I Konferencji Społecznej Powiatu Żyrardowskiego Kreator Społeczny
Zespół PCPR