Logo PCPR
Logo bipLogo facebook
logo pcpr

Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym

Data publikacji: 26.01.2022

Od lutego 2022 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie, w ramach współpracy z Fundacją Instytut Rozwoju Sportu i Edukacji w Warszawie, rozpoczyna działalność:

Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Punkt będzie funkcjonował w ramach środków pozyskanych przez Fundację z Funduszu Sprawiedliwości na lata 2022–2025, m.in. na terenie miasta Żyrardowa, w związku z realizacją zadania na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych w zakresie udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin, a także świadkom i osobom im najbliższym.

Dyżury będą pełnione w każdy poniedziałek i czwartek w godzinach od 13:00 do 18:00 w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie, przy ul. 1 Maja 60, w sali konferencyjnej (parter). Wszystkich pokrzywdzonych i zagrożonych pokrzywdzeniem na skutek przestępstwa, zapraszamy do kontaktu w czasie pełnionych dyżurów.

Osoba pierwszego kontaktu — Monika Nowacka, tel. 575 854 207.

Więcej informacji, plakatów, ulotek przekażemy Państwu, jak tylko zostaną dostarczone przez realizatora zadania. Będziemy również na bieżąco zamieszczać informacje na stronie internetowej oraz Facebooku PCPR w Żyrardowie.

Zespół PCPR