Logo PCPR
Logo bipLogo facebook
logo pcpr

Nowy dom dla Rodzinnego Domu Dziecka

Data publikacji: 15.10.2019

Kuźnia Inicjatyw „Wiskitki.org”, organizacja pożytku publicznego udostępniła subkonto na potrzeby zbiórki pieniędzy na pomoc Rodzinnemu Domowi Dziecka w Badowie (Gmina Mszczonów).

Nr konta 89 1240 3350 1111 0010 4576 9815

Dane do przelewu:
Kuźnia Inicjatyw Wiskitki.org
Jesionka ul. Długa 46
96-315 Wiskitki

Tytułem: darowizna na cele statutowe pomoc RDD Badów

logo stowarzyszenie wiskitki.org

Kuźnia Inicjatyw to stowarzyszenie, które od kilku lat współpracuje z PCPR w Żyrardowie. Gwarantuje bezpieczeństwo i przejrzystość w prowadzeniu zbiórki. 100% otrzymanych środków przeznaczy na pomoc dla Rodzinnego Domu Dziecka w Badowie. Darowiznę przekazaną na pomoc można odliczyć od podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych w przypadku firm i na zasadach określonych w przepisach prawa.

Zespół PCPR