Logo PCPR
Logo bipLogo facebook
logo covid

Obsługa interesantów od dnia 29 marca 2021 r.

Data publikacji: 26.03.2021

Informacja o sposobie obsługi interesantów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie w dniach 29 marca–9 kwietnia 2021 r.

Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Rady Ministrów oraz w związku trwającym stanem epidemii budynek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie pozostaje zamknięty dla interesantów do dnia 9 kwietnia 2021 r.

Obsługa odbywać się będzie, co do zasady, drogą telefoniczną, za pośrednictwem poczty tradycyjnej i elektronicznej oraz skrzynki na korespondencję, umieszczonej przy bramie z tyłu budynku.

W szczególnych przypadkach możliwa jest bezpośrednia obsługa interesantów w siedzibie jednostki. Spotkanie z pracownikiem PCPR w Żyrardowie możliwe jest PO WCZEŚNIEJSZYM, TELEFONICZNYM LUB MAILOWYM UMÓWIENIU JEGO TERMINU, bezpośrednio we właściwej komórce organizacyjnej.

Spotkanie odbywać się będzie przy specjalnie przygotowanym do tego celu stanowisku obsługi, usytuowanym w holu głównym budynku.

Kontakt:

e-mail: pcpr.zyrardow@o2.pl

tel. 46 854 20 83

Sekretariat – wew. 11

Zespół ds. działań na rzecz osób niepełnosprawnych i cudzoziemców – wew. 15

Zespół ds. wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej – wew. 12

Punkt Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego – 46 855 29 25

Zespół PCPR