Logo PCPR
Logo bipLogo facebook
logo PFRON

Powiat otrzymał dofinansowanie

Data publikacji: 26.11.2021

W związku z opracowaniem i złożeniem przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie wniosku o przyznanie pomocy finansowej w ramach Modułu IV programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” Powiat Żyrardowski otrzymał środki finansowe przeznaczone na działania na rzecz osób z niepełnosprawnością, związane z łagodzeniem skutków epidemii koronawirusa.
Pozyskane środki z PFRON, będą stanowiły dodatkowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych – mieszkańców Domów Pomocy Społecznej funkcjonujących na terenie powiatu żyrardowskiego i ich bezpośredniego otoczenia.
Z otrzymanych środków zostaną zakupione:
- wyposażenie w postaci sprzętu rehabilitacyjnego,
- łóżka rehabilitacyjne i szafki przyłóżkowe,
- pościel,
- maty dezynfekcyjne,
- płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni,
- środki ochrony osobistej.
Zgodnie z założeniami projektu pomoc w formie rzeczowej o wartości ok 33 000,00 zł  jeszcze w bieżącym roku zostanie przekazana do:
- Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sosabowskiego w Żyrardowie, przeznaczonym dla osób w podeszłym wieku,
- Domu Pomocy Społecznej przy ul. Limanowskiego w Żyrardowie, przeznaczonym dla osób przewlekle somatycznie chorych,
- Domu Pomocy Społecznej w Hamerni, przeznaczonym dla osób przewlekle psychicznie chorych.

Zespół PCPR