Logo PCPR
Logo bipLogo facebook
logo TPD

Program profilaktyczny dla dzieci

Data publikacji: 08.09.2021

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego serdecznie zaprasza rodziny zastępcze każdego typu do udziału w projekcie pn.

„Zlecenie realizacji programów profilaktycznych i specjalistycznych mających na celu ochronę dziecka i wzmocnienie rodziny, a także wzrost kompetencji rodziców i opiekunów dzieci zagrożonych dysfunkcją w zakresie funkcji rodzicielskich, w tym także skierowanych do rodzin zastępczych z terenu powiatów: Mińsk Mazowiecki i Żyrardów”, dofinansowywanego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.

Partnerami w realizacji projektu są Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie

Projekt realizowany będzie od września 2020 roku do listopada 2022 roku.

W ramach projektu zapraszamy opiekunów zastępczych i dzieci będące w ich pieczy, do:

skorzystania z bezpłatnych:

- konsultacji psycho-pedagogicznych, raz w miesiącu

- spotkań grupy wsparcia, raz w miesiącu

W każdym roku przewidziany jest także 4-dniowy wyjazd integracyjny dla uczestników projektu.

Terminarz konsultacji i spotkań grupy wsparcia wywieszony zostanie w siedzibie PCPR. Wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłaszanie swojego udziału w projekcie do koordynatorów lub bezpośrednio do PCPR w Mińsku Mazowieckim i Żyrardowie.

Program realizowany jest przez naszych doświadczonych psychologów, pedagogów, terapeutów i trenerów. W ten sposób chcemy umożliwić Państwu uzyskanie w przyjaznej i bezpiecznej atmosferze pomocy, wsparcia i informacji przydatnych w wychowaniu i w opiece nad dziećmi, w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych, w radzeniu sobie z własnymi emocjami.

Bycie opiekunem zastępczym, oprócz wielu radosnych i wzniosłych chwil przynosi także trudne sytuacje, problemy i konflikty, o których często trudno jest rozmawiać lub też nie ma się z kim porozmawiać. Chcemy zapełnić tę lukę. Będziemy po to, aby słuchać, wspierać i pomagać. Pragniemy, aby te trzy wspólnie przepracowane miesiące spełniły oczekiwania Państwa.

„Miłość, którą dziecko otrzyma od zastępczych opiekunów staje się czasem prawdziwą wygraną, a życie w rodzinie zastępczej – zwycięstwem miłości nad jej brakiem.”

Zespół PCPR