Logo PCPR
Logo bipLogo facebook
logo PCPR

Spotkanie instytucji pomocy społecznej

Data publikacji: 07.12.2017

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie odbyło się spotkanie inicjujące sieć współpracy instytucji i organizacji pomocy społecznej z terenu powiatu żyrardowskiego. Celem spotkania było zapoznanie się i odpowiedzenie sobie na pytanie, w jaki sposób instytucje i organizacje zajmujące się pomocą społeczną mogą wspólnie działać na rzecz podopiecznych. Podjęty został także temat, jak ekonomia społeczna może wspierać realizację działań instytucji pomocy społecznej na terenie powiatu.

uczestnicy spotkania
Uczestnicy pierwszego spotkania sieciującego
Zespół PCPR