Logo PCPR
Logo bipLogo facebook
logo pcpr

NGO działające w obszarze pomocy społecznej

Data publikacji: 07.05.2018

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie obyło się spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu powiatu żyrardowskiego. Dyskusja dotyczyła możliwości współpracy trzeciego sektora z gminnymi i powiatowymi instytucji. Na spotkaniu została omówiona tabela ankietowa dot. diagnozy zasobów i potrzeb organizacji pozarządowy dla osób wykluczonych w powiecie żyrardowskim.

Zespół PCPR