Logo PCPR
Logo bipLogo facebook
logo śds

Spotkanie w Środowiskowym Domu Samopomocy

Data publikacji: 28.02.2018

Instytucje i organizacje pomocy społecznej podjęły pracę nad Diagnozą potrzeb i problemów pomocy społecznej w powiecie żyrardowskim. Chcemy poddać analizie naszą działalność, wyartykułować nasze problemy, ale także poznać nasze zasoby i możliwości.

Pierwsze spotkanie robocze odbyło się W spotkaniu wzięli udział kierownicy i przedstawiciele:

  • Domu Pomocy Społecznej w Żyrardowie
  • Domu Pomocy Społecznej im Ks. Jerzego Popiełuszki w Żyrardowie
  • Domu Pomocy Społecznej w Hamerni
  • Warsztat Terapii Zajęciowej w Żyrardowie przy MUSI NOVUM Sp. z o.o.
  • Środowiskowy Dom Samopomocy

Gospodarzem spotkania był Środowiskowy Dom Samopomocy w Żyrardowie. Zaprezentowana została działalność Środowiskowego Dom Samopomocy oraz odbyło się spotkanie z uczestnikami ŚDS. Na spotkaniu została omówiona tabela ankietowa dot. działań pomocy społecznej w powiecie żyrardowskim. Rezultatem spotkania są ankiety wypełnione przez instytucje.

Zespół PCPR