Logo PCPR
Logo bipLogo facebook
zdjęcie z wydarzenia

Spotkanie z pracownikami Ośrodka Adopcyjnego

Data publikacji: 22.10.2021

Dnia 22 października 2021 r. odbyło się spotkanie, na które zostali zaproszeni pracownicy socjalni i asystenci rodziny z terenu powiatu żyrardowskiego. Zorganizowane przez PCPR w Żyrardowie i Ośrodek Adopcyjny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Warszawie spotkanie miało na celu przybliżenie innych, niż umieszczenie w pieczy zastępczej, możliwości pomocy dziecku, którego rodzice naturalni z różnych powodów nie są w stanie zapewnić mu opieki.

Spotkanie zostało poprowadzone przez Panią Kamilę Domagała i Panią Annę Wójcik, pracowników Ośrodka Adopcyjnego. Zaznaczyły one, że placówka ta nie zajmuje się jedynie przygotowywaniem przyszłych rodziców adopcyjnych, ale oferuje również pomoc dla rodziców rozważających decyzję o powierzeniu dziecka innym rodzicom, jak też wsparcie psychologiczne i prawne dla rodziców naturalnych.

Dzięki uprzejmości Pani Dyrektor Barbary Gruchal spotkanie odbyło się w Zespole Szkół nr 1 w Żyrardowie.

zdjęcie z wydarzenia
zdjęcie z wydarzenia
zdjęcie z wydarzenia
zdjęcie z wydarzenia
Zespół PCPR