Logo PCPR
Logo bipLogo facebook
logo pcpr

tato.net

Data publikacji: 07.02.2020

W siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie odbyło się kolejne, przeprowadzone przez tato.net szkolenie „Bliżej – pełna łączność” skierowane do mężczyzn, którzy pełnią funkcję rodziców zastępczych. Warsztat miał na celu przekazanie metod pogłębienia relacji ojciec-dziecko, a także wzmocnić ich umiejętności rodzicielskich.

ojcowie zastępczy uczestniczący w szkoleniu
prowadzący
zdjęcie ekranu
Zespół PCPR