Logo PCPR
Logo bipLogo facebook
ulotka

Wzmocnienie kompetencji opiekunów zastępczych

Data publikacji: 28.09.2023

Razem z Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Mazowiecki zapraszamy do udziału w wyjątkowym projekcie.

W jego ramach oferujemy:

  • działania warsztatowo-szkoleniowe kierowane do opiekunów zastępczych (m.in: warsztaty i szkolenia z zakresu komunikacji w nurcie „Porozumienia bez przemocy NVC”, traumy wczesnodziecięcej komunikacji z rodziną biologiczną) oraz indywidualne konsultacje psychologiczne;
  • działania korekcyjno-terapeutyczne kierowane do dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej (m.in.: Trening Umiejętności Społecznych, konsultacje psychologiczne);
  • diagnostykę dzieci przebywających w pieczy zastępczej (konsultacje psychiatry dziecięcego, psychotraumatologa i seksuologa);
  • szkolenia i wsparcie dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

Dla rodzin uczestniczących w projekcie zorganizowany zostanie wyjazd integracyjno-terapeutyczny.

Miejsce realizacji:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie, ul. 1-go Maja 60 , Żyrardów.

Aby zgłosić się i uzyskać więcej informacji zapraszamy Państwa do kontaktu z koordynatorką projektu TPD ze strony Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Panią Karoliną Dymek: tel. kom: 575 854 206.

Oferta jest bezpłatna, ilość miejsc ograniczona.

Projekt pn. „Realizacja programów profilaktycznych i specjalistycznych mających na celu ochronę dziecka i wzmocnienie rodziny, a także wzrost kompetencji rodziców i opiekunów dzieci zagrożonych dysfunkcją w zakresie funkcji rodzicielskich, w tym także skierowanych do rodzin zastępczych” realizowany w latach 2023-2025 ze środków Zarządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Zlecenie realizacji programów profilaktycznych i specjalistycznych mających na celu ochronę dziecka i wzmocnienie rodziny, a także wzrost kompetencji rodziców i opiekunów dzieci zagrożonych dysfunkcją w zakresie funkcji rodzicielskich, w tym także skierowanych do rodzin zastępczych”.

Zespół PCPR