,,PROMYK DLA DZIECKA”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie jest współrealizatorem projektu konkursowego pt.: ,,PROMYK DLA DZIECKA – Stworzenie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu interwencyjnego” złożonego w ramach konkursu RPMA.09.02.01.-IP.01-14-078/18 w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej 9.2.1 Zwiększenia dostępności usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego …

Międzynarodowy Tydzień Wiedzy o Osobach Głuchoniewidomych 2019

  MIĘDZYNARODOWY TYDZIEŃ WIEDZY O OSOBACH GŁUCHONIEWIDOMYCH 24 – 30 czerwca 2019   Szanowni Państwo, Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym jest organizacją pożytku publicznego. Działa na terenie całej Polski poprzez jednostki wojewódzkie i zajmuje się wspieraniem osób z jednoczesnym uszkodzeniem wzroku i słuchu. W październiku 2016 roku obchodziliśmy 25. rocznicę działalności.  Dzięki …

Informacja

Uprzejmie informujemy, że w dniach 26–28 czerwca 2019 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie pracuje w godzinach 7.00-14.00. Za utrudnienia przepraszamy.