Spotkanie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie

23 marca 2018 r. W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie odbyło się spotkanie, w którym wzięli udział kierownicy i przedstawiciele: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrardowie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszczonowie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziejowicach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w …

Spotkanie w Środowiskowym Domu Samopomocy

28 lutego 2018 r. Instytucje i organizacje pomocy społecznej podjęły pracę nad Diagnozą potrzeb i problemów pomocy społecznej w powiecie żyrardowskim. Chcemy poddać analizie naszą działalność, wyartykułować nasze problemy, ale także poznać nasze zasoby i możliwości. Pierwsze spotkanie robocze odbyło się  W spotkaniu wzięli udział kierownicy i przedstawiciele: Domu Pomocy …

Spotkanie instytucji pomocy społecznej

8 grudnia 2017 r. W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie odbyło się spotkanie inicjujące sieć współpracy instytucji i organizacji pomocy społecznej z terenu powiatu żyrardowskiego. Celem spotkania było poznanie się i zadanie sobie pytania, czy i w jaki sposób instytucje i organizacje zajmujące się pomocą społeczną mogą wspólnie działać …