KOORDYNATORZY

ZESPÓŁ DS. WSPARCIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ

KIEROWNIK ZESPOŁU (pokój nr 9)

KAROLINA DYMEK – tel. 575-854-206


Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej (pokój nr 12)

SYLWIA JĘDRZEJEWSKA – tel. 575-854-205

MAGDALENA KOCISZEWSKA – tel. 577-181-605

MONIKA NOWACKA – tel. 575-854-207

KATARZYNA NOWECKA – tel. 575-854-201

MARLENA SWĘDROWSKA – tel. 575-854-203

EDYTA TRACZYK – tel. 792-769-161

ANETA WOŹNIAK – tel. 575-854-201

PIOTR COCHAL – tel. 533-665-990

Koordynatorzy mają dyżury w jednostce, ale są dostępni pod telefonem komórkowym przez cały tydzień pracy.

Wieloosobowe stanowisko ds. pracy z rodzina

JUSTYNA KRUPA-BURKIEWICZ – PSYCHOLOG (dyżur w siedzibie jednostki po wcześniejszym umówieniu telefonicznym)

ANNA KAKIET – PSYCHOLOG (dyżur w siedzibie jednostki po wcześniejszym umówieniu telefonicznym)