Logo PCPR
Logo bipLogo facebook
logo pcpr

Ankieta Uczelni Korczaka

Data publikacji: 21.08.2023

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy seniorów, osoby niesamodzielne oraz z niepełnosprawnością do udziału w badaniu dotyczącym usług świadczonych środowiskowo oraz w placówkach całodobowej opieki. Zależy nam na osobach korzystających z usług domu pomocy społecznej, ośrodka pomocy społecznej, centrum usług społecznych, powiatowego centrum pomocy rodzinie, środowiskowego domu samopomocy, dziennego ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej, zakładu aktywności zawodowej, mieszkania chronionego i innych instytucji wspomagających seniorów, osoby niesamodzielne i z niepełnosprawnością.

Badanie jest w pełni anonimowe, a jego wyniki są poufne i będą przedstawione wyłącznie w postaci zbiorczych zestawień statystycznych. Wyniki gromadzone są automatycznie z zbiorze po kliknięciu na ostatnim ekranie w „Wyślij wypełnioną ankietę".

Wypełnienie ankiety zajmie około 20 minut. Link jest aktywny do 28 sierpnia 2023 r.

Aby rozpocząć wypełnianie ankiety wystarczy kliknąć w odpowiedni link.

Dla osób niesamodzielnych: https://pbs.pl/dus02A niesamodzielni Dla osób z niepełnosprawnością (z orzeczeniem o niepełnosprawności): https://pbs.pl/dus02A niepelnosprawni Dla seniorów: https://pbs.pl/dus02A seniorzy

Jeżeli link nie jest aktywny to prosimy skopiować adres ankiety do przeglądarki internetowej (np. Chrome, Firefox, Edge, Safari itp.).

Bardzo dziękujemy za zaangażowanie i poświęcony czas.

Zespół Badawczy Uczelni Korczaka ! W razie problemów technicznych prosimy kontaktować się pod adresem: dus.helpdesk@pbs.pl.

Zespół PCPR