Logo PCPR
Logo bipLogo facebook
logo pfron

Niepełnosprawność bez barier zawodowych

Data publikacji: 19.10.2023

W przypadku osób z niepełnosprawnościami praca to podstawa forma rehabilitacji. Nadaje kierunek i celowość w życiu, a także jest sposobem na odzyskanie wiary w siebie. Niestety, osoby z niepełnosprawnościami, jako uczestnicy rynku pracy, w wielu sytuacjach są pozbawione równego dostępu do zatrudnienia. Co więcej, często podczas swojej zawodowej kariery spotykają się z negatywnymi postawami pracodawców oraz pełnosprawnych współpracowników.

Celem niniejszego zadania jest zwiększenie aktywności zawodowej oraz rozwój samodzielnego funkcjonowania społecznego 20 osób z niepełnosprawnościami.

W ramach projektu zostanie zorganizowane:

  1. Grupowe doradztwo zawodowe – warsztaty aktywizacji zawodowej
  2. Indywidualne doradztwo zawodowe – przygotowanie, wdrożenie, monitorowanie indywidualnego planu drogi życiowej i zawodowej
  3. Specjalistyczne poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy.

Kto może być uczestnikiem projektu?

Program jest skierowany do osób z niepełnosprawnościami w wieku aktywności zawodowej, biernych zawodowo, z obszarów wiejskich oraz miejsko-wiejskich z:

  • powiatu pruszkowskiego,
  • powiatu grodziskiego,
  • powiatu warszawskiego zachodniego,
  • powiatu żyrardowskiego.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest przedłożenie formularza zgłoszeniowego oraz skanu orzeczenia o niepełnosprawności lub dokumentu równoważnego.

Formularz zgłoszeniowy jest do pobrania pod następującym linkiem.

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w dyspozycji Województwa Mazowieckiego.

Kontakt w sprawie projektu:

Tel: +48 729 835 550

e-mail: j.roszkowska@fen.net.pl

Projekt realizowany od 25.07.2023 - 15.12.2023

Zespół PCPR