Logo PCPR
Logo bipLogo facebook
logo pcpr

Profilaktyka FASD

Data publikacji: 31.07.2023

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym Szkoleniu dla pielęgniarek i położnych z zakresu FASD, realizowanym na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.

Cele szkolenia:

  • zwiększenie kompetencji (wiedzy i umiejętności) pielęgniarek i położnych w zakresie FASD,
  • zwiększenie umiejętności motywowania do zmiany w zakresie spożywania napojów alkoholowych przez kobiety w okresie rozrodczym, a zwłaszcza w czasie ciąży, przy wykorzystaniu Dialogu Motywującego w swojej praktyce zawodowej.
  • rozpoznawania sygnałów ostrzegawczych i symptomów, które mogą wskazywać na występowanie FASD u dziecka, zgodnie z standardami diagnozy i rekomendacjami KCPU.
  • zwiększenie kompetencji pielęgniarek i położnych do planowania własnych działań profilaktycznych w obszarze profilaktyki FASD

Program szkolenia został zróżnicowany pod względem tematycznym i dopasowany do specyfiki pracy położnych i pielęgniarek, dlatego przewidziane są osobne terminy dla obu grup zawodowych.

Termin szkolenia dla położnych: 30-31 sierpnia 2023 r.

Termin szkolenia dla pielęgniarek: 4-5 września 2023 r.

W czasie trwania szkolenia będzie zapewniony bezpłatny nocleg i wyżywienie.

Uczestnicy otrzymają Certyfikaty potwierdzające ich udział w szkoleniu.

Miejsce szkolenia: Hotel Groman, Aleja Krakowska 76, 05-090 Sękocin Stary (koło Warszawy).

Czas trwania szkolenia:

Szkolenie obejmuje 17 godzin dydaktycznych w tym 9 godzin wykładów i 8 godzin warsztatów.

Zgłoszenia prosimy przesyłać za pomocą Formularza zgłoszeniowego

Szczegółowe informacje (w tym zagadnienia tematyczne szkoleń) oraz link do zapisów znajduje się w załączonym Zaproszeniu.

Zaproszenie na Szkolenie dla Pielęgniarek i Położnych z zakresu FASD

Liczba miejsc ograniczona.

Więcej informacji o szkoleniu można uzyskać mailowo: biuro@instytutnowejkultury.pl
lub tel: +48 730 030 992 +48 730 030 765

Zespół PCPR