Logo PCPR
Logo bipLogo facebook
logo pcpr

Program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych

Data publikacji: 04.10.2023

Program realizowany jest w wymiarze 60 godzin i opiera się na programie interwencyjnym – Educational Groups for Men who Batter – the Duluth Model i skupia się na następujących elementach:

  • edukacja – dostarczenie informacji na temat dynamiki powstawania przemocy oraz wyjaśnianiu procesów socjalizacyjnych sprzyjających powstawaniu wzorców zachowań przemocowych,
  • rozpoznanie i zmiana systemu przekonań i postaw osobistych – stworzenie okazji do badania własnego systemu przekonań, postaw i nastawień emocjonalnych, które inicjują i wzmacniają stosowanie przemocy,
  • praca nad zmianami behawioralno-poznawczymi – ćwiczenie i przyswajanie nowych konstruktywnych form myślenia i reagowania, które oparte są na szacunku i życzliwości wobec partnera.

Program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową ma na celu w szczególności powstrzymanie osoby stosującej przemoc domową przed dalszym stosowaniem przemocy oraz rozwijanie umiejętności samokontroli i rozwiązywania problemów bez stosowania przemocy. Jest on zgodny z wytycznymi do tworzenia modelowych programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową.

W związku z powyższym prosimy o zgłaszanie do Programu

pod nr telefonu 46 855 25 29

lub osobiście w PCPR Żyrardowie, ul. 1-go Maja 60, pok. nr 4.

Zespół PCPR