Logo PCPR
Logo bipLogo facebook
logo Aktywny Samorząd

Wnioski o dofinansowanie „Aktywny Samorząd”

Data publikacji: 07.09.2022

Dofinansowanie kosztów nauki obejmuje opłaty za naukę (czesne) oraz dodatek na pokrycie kosztów kształcenia.

Realizacja wniosków na dofinansowanie dotyczy roku akademickiego 2022/2023.

Z programu mogą skorzystać osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które kształcą się na uczelni wyższej, w szkole policealnej lub kolegium, a także osoby mające otwarty przewód doktorski poza studiami doktoranckimi.

Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie przy ul. 1 Maja 60 (pokój nr 1), jak również telefonicznie (nr tel. 46 854 20 83 ww.15, tel. kom. 575 854 202) i drogą mailową pcpr.zyrardow@o2.pl

Szczegóły dotyczące programu dostępne są na stronie internetowi jednostki:

https://pcpr-zyrardow.pl/rehabilitacja-spoleczna/aktywny-samorzad

a także na stronie PFRON:

https://www.pfron.org.pl/

https://www.pfron.org.pl/osoby-niepelnosprawne/programy-pfron-i-zadania-ustawowe/

Zespół PCPR